In De Omloop neemt de binnentuin een belangrijke plek in. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te tuinieren, te bewegen, te spelen, dingen te ondernemen en activiteiten te organiseren. In de binnentuin komt ook een 'Buurtkas'. Samen met de nieuwe bewoners worden de ideeën hiervoor verder uitgewerkt. Zo wordt het echt een plek voor en door de bewoners!